Αναβολή Οικόπολις 2020 μικρό

 

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020

 

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιδιώκουν να συμβάλουν στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης.

 

Η καθιέρωση των Βραβείων ήταν ουσιαστική και επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης της Κοινωνικής Συμμετοχής και Προσφοράς στο Περιβάλλον, που αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, έρευνας, ενεργειών και επικοινωνίας.

 

Ο θεσμός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγει την γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώσεων και φορέων στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020

21-03-2020

                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ   Η Οργανωτική Επιτροπή των Βραβείων...

ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας


Τα βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  απονέμονται σε έργα και δράσεις που ενεργά και στοχευμένα συντελούν στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και πραγμοτοποιούνται από φορείς, υπηρεσίες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στους παρακάτω Τομείς και τις αντίστοιχες υποκατηγορίες τους.


Ο Τομέας των Βραβείωv Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τα Μέσα Ενημέρωσης, καλύπτει το έργο ενημέρωσης και καλλιέργειας του Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, που βοηθά ή στηρίζει την προστασία του Περιβάλλοντος.

Οι Κατηγορίες των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τα Μέσα Ενημέρωσης είναι :

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.1.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Δημοσιογραφικού Έργου
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.2.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Εφημερίδας - ένθετου εφημερίδας
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.3.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Ραδιοφώνου – ραδιοφωνικής εκπομπής
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.4.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Τηλεοπτικού μέσου - τηλεοπτικής εκπομπής
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.5.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Ιστοσελίδας – Διαδικτυακής Ενημέρωσης
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.6.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Ειδικού ή Περιφερειακού Τύπου

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Μέσων Ενημέρωσης επιλέγονται από τις αντίστοιχες Επιτροπές Επιλογής Υποψηφιοτήτων, η οποίες παρακολουθούν την ειδησεογραφία για το περιβάλλον και ενημερώνονται σχετικά με εργασίες από δημοσιογράφους, έντυπα, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, δικτυακούς τόπους. Επιπλέον οι ενδιφερόμενοι που θα ήθελαν να υποβάλουν υποψηφιότητα για έργο τους που παρουσιάστηκε κατά την προηγούμενη χρονιά μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής και συνοπτική περιγραφή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. 

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ απευθύνονται σε Μέσα Ενημέρωσης που κυκλοφορούν ή μεταδίδουν σε όλη τη χώρα (εθνικό επίπεδο), καθώς και σε όσα κυκλοφορούν ή μεταδίδουν σε Τοπικό επίπεδο. Αφορά θεματολογία και εκπομπές που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα προτεινόμενα προς βράβευση έργα για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν μετά τον Μάρτιο. Ακολουθεί αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα ανακοινωμένα κριτήρια, από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στο έργο και την Επιχείρηση που θα βραβευτεί σε κάθε κατηγορία. Η ανακοίνωση των Βραβείων πραγματοποιείται στην Τελετή Απονομής των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ..

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στο τηλέφωνο 210 6196757.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέρονται σε προγράμματα και δράσεις Δήμων της χώρας, που έχουν στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, του Οικοσυστήματος της περιοχής τους ή την προώθηση ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Οι Κατηγορίες των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι :

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.1.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.2. 
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Εκστρατείας Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.3.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (υδατικών πόρων, ενέργειας κλπ)
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.4.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Αστικής ανάπλασης (κτίρια, πλατείες, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι κλπ.)
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.5.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής (Κυκλοφορία, Πράσινο, Μετακινήσεις, Αέρας κ.ά.)
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4.6.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Προγράμματος Περιβαλλοντικής Επένδυσης (ανακύκλωσης, διαχείρισης απορριμμάτων, ΑΠΕ κ.ά.)

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιλέγονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφιοτήτων, η οποία παρακολουθεί έργα Δήμων που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, οι Δήμοι που θα ήθελαν να υποβάλουν υποψηφιότητα για έργο τους που έχει υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη χρονιά μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής και συνοπτική περιγραφή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν ή όχι στις προτάσεις της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφιοτήτων. Τα προτεινόμενα προς βράβευση έργα για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Ακολουθεί αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα ανακοινωμένα κριτήρια, από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στο έργο και τον Δήμο που θα βραβευτεί σε κάθε κατηγορία. Η ανακοίνωση των νικητών των Βραβείων πραγματοποιείται στην Τελετή Απονομής των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στο τηλέφωνο 210 6196757.
 

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τις Επιχειρήσεις, έχουν προσανατολισμό στην ανάδειξη των επενδύσεων και του έργου των Επιχειρήσεων στη χώρα μας, για την προστασία του Περιβάλλοντος ή τη στήριξη και προώθηση ενεργειών που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Οι Κατηγορίες των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τις Επιχειρήσεις είναι :

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.1.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.2.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Ετήσιου Προγράμματος για το Περιβάλλον
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.3
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Επένδυσης (Αέρας, Νερό, Ενέργεια, Κτίρια, Μεταφορές)
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.4
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ  Χορηγίας Περιβαλλοντικού Έργου
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.5
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Επικοινωνιακού Προγράμματος Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5.6.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Υποστήριξης Ερευνητικού Έργου για το Περιβάλλον

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Επιχειρήσεων επιλέγονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφιοτήτων, η οποία παρακολουθεί έργα και δράσεις Επιχειρήσεων της χώρας που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον οι Επιχειρήσεις που θα ήθελαν να υποβάλουν υποψηφιότητα για έργο τους που έχει υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη χρονιά μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής και συνοπτική περιγραφή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.  Τα προτεινόμενα προς βράβευση έργα για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Ακολουθεί αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα ανακοινωμένα κριτήρια, από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στο έργο και την Επιχείρηση που θα βραβευτεί σε κάθε κατηγορία. Η ανακοίνωση των Βραβείων πραγματοποιείται στην Τελετή Απονομής των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στο τηλέφωνο 210 6196757. 

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου, αναφέρονται σε προγράμματα και δράσεις Οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου, που έγιναν με σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος ή/και την προώθηση ενεργειών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Οι Κατηγορίες των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ για τους Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου είναι:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.1.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Εκστρατείας Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.2.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικού Έργου
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.3.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.4.
  ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Περιβαλλοντικής Επένδυσης

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου επιλέγονται από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφιοτήτων, η οποία παρακολουθεί έργα Οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.  Επιπλέον οι Οργανισμοί και Φορείς του Δημοσίου που θα ήθελαν να υποβάλουν υποψηφιότητα για έργο τους που έχει υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη χρονιά μπορούν να το κάνουν υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής και συνοπτική περιγραφή μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020. Οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν ή όχι στις προτάσεις της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφιοτήτων. Τα προτεινόμενα προς βράβευση έργα για κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο. Ακολουθεί αξιολόγηση των προτάσεων, με βάση τα ανακοινωμένα κριτήρια, από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία καταλήγει στο έργο και τον Οργανισμό/Φορέα που θα βραβευτεί σε κάθε κατηγορία. Η ανακοίνωση των νικητών των Βραβείων πραγματοποιείται στην Τελετή Απονομής των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στο τηλέφωνο 210 6196757.

Newsletter

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα νέα και τις εξελίξεις των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ παρακαλούμε να συμπληρώσετε παρακάτω την φόρμα.