Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Newsletter

Εάν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για τα νέα και τις εξελίξεις των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα παρακάτω πεδία και πατήστε "Εγγραφή".

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕYΑΙΣΘΗΣΙΑΣ OIKOΠΟΛΙΣ

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από τον Εθελοντικό Οργανισμό ECOCITY, ο οποίος επιδιώκει να συμβάλλει στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Οργανισμών της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιβραβεύουν και αναδεικνύουν περιβαλλοντικά έργα που προέρχονται από ευρύ φάσμα της κοινωνικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής δράσης, με σκοπό να ενεργοποιήσουν και να κινητοποιήσουν φορείς, μέσα, παραγωγικές δυνάμεις από διάφορος τομείς. Απευθύνονται σε:

 • Επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει ή/και έχουν στηρίξει προγράμματα και ενέργειες που βοηθούν στην προστασία του Περιβάλλοντος,
 • Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με έργα και δραστηριότητες προστατεύουν τον τοπικό περιβαλλοντικό πλούτο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους,
 • Οργανισμούς, Ιδρύματα, Υπηρεσίες και Κρατικούς Φορείς που μετουσιώνουν την εθνική πολιτική στον τομέα Περιβάλλον και επενδύουν στη μείωση εκπομπής ρύπων και στη προστασία του οικοσυστήματος,
 • Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιστήμονες που προσανατολίζουν το έργο τους στην έρευνα και στη μελέτη των επιπτώσεων έλλειψης μέριμνας για το περιβάλλον,
 • Φοιτητές και απόφοιτους που με τις διπλωματικές τους εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Επιστημονικά Ιδρύματα της χώρας, έχουν προσανατολισμό στην αξιολόγηση μέτρων που εφαρμόζονται για το Αστικό Περιβάλλον,
 • Μέσα Ενημέρωσης και Δημοσιογράφους, που έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να διακινούν την πληροφορία, με σκοπό να ευαισθητοποιούν τους πολίτες και να ενημερώνουν για το περιβαλλοντικό πρόβλημα.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, πρέπει να διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, το οποίο να αποδεικνύεται μέσα από την παρουσίαση και τις διάφορες πτυχές του υλικού που υποβάλλεται. 


Ειδικότερα οι υποψηφιότητες θα κριθούν για την προσέγγιση που επιτυγχάνουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Εστίαση σε αντιμετώπιση ή πρόβλεψη για αποφυγή Περιβαλλοντικών προβλημάτων στις πόλεις καθώς και σε ολόκληρη τη χώρα.
 • Διαπίστωση, περιγραφή και ανάδειξη προβλήματος ή προβλημάτων του αστικού περιβάλλοντος, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την κατηγορία.
 • Αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων ή μεθόδων ή συστημάτων αξιολόγησης του προβλήματος και της δράσης, ανάλογα με την κατηγορία.
 • Προσανατολισμός του έργου ή του υποψηφίου προγράμματος και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με ταυτόχρονη συνυπηρέτηση ή/και αντιμετώπιση προβλημάτων.

 • Αρτιότητα συνεργαζομένων φορέων (επιστημονικών, εθελοντικών κλπ), σε συνδυασμό με τον βαθμό κινητοποίησης τρίτων.
 • Πληρότητα ως προς τον σκοπό και την αποτελεσματικότητα σε σχέση με τους εμπλεκόμενους.
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στην υλοποίηση.
 • Διάρκεια και επαναληπτικότητα.
 • Σημαντικότητα και ιεράρχηση της ανάγκης σε τοπικό ή/και σε εθνικό επίπεδο.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ πλαισιώνουν οι παρακάτω Επιτροπές :

Επιτροπή Οργάνωσης των Βραβείων και της Απονομής
Επιτροπές Επιλογής Υποψηφιοτήτων ανά τομέα
Επιτροπές Αξιολόγησης ανά τομέα
Επιτροπή Δημοσιότητος και Προβολής


Μέλη των Επιτροπών ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι έγκριτες προσωπικότητες από τον Ακαδημαϊκό, Περιβαλλοντικό, Επικοινωνιακό και Επιχειρηματικό κόσμο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Με ευθύνη του διοργανωτή ECOCITY και της Επιτροπής Οργάνωσης των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ έχουν συγκροτηθεί ανά Τομέα Επιτροπές Επιλογής Υποψηφιοτήτων, οι οποίες απαρτίζονται από έγκριτες προσωπικότητες και ειδικούς σε κάθε κατηγορία βραβείων.

Τα μέλη των Επιτροπών παρακολουθούν στενά τους φορείς (Επιστημονικά Ιδρύματα, Οργανισμούς, Φορείς, Υπηρεσίες, Δήμους, Επιχειρήσεις, Μέσα Ενημέρωσης) του Τομέα ευθύνης τους και εντοπίζουν τα σημαντικότερα έργα με περιβαλλοντικό προσανατολισμό που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα έργα που εξετάζονται αφορούν σε δράσεις, έρευνες, μελέτες, προγράμματα ή ενέργειες επικοινωνίας που αναπτύχθηκαν ή/και ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους (από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου) και είναι δραστηριότητες που τεκμηριωμένα αποτελούν πρωτοβουλία πλέον της νομοθετικά επιβαλλόμενης.

Ο φάκελος των τελικών επιλογών (5-10 ανά κατηγορία) θα κατατεθεί στην Επιτροπή Οργάνωσης των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, η οποία μετά από επικοινωνία με τους προτεινόμενους φορείς, πρόκειται τον Ιάνουαριο να ανακοινώσει τις υποψηφιότητες για τα ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.

Θα ακολουθήσει η συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού από κάθε υποψήφιο (φάκελος υποψηφιότητας), το οποίο και θα κατατεθεί στην αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης ανά Τομέα. Η Επιτροπές Αξιολόγησης με βάση τα γνωστά κριτήρια θα καταλήξουν στα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, τα οποία θα ανακοινωθούν κατά την Τελετή Απονομής ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ.

Ειδικά για την κατηγορία των Βραβείων Επιστήμης, εκτός της επιλογής της Επιστημονικής Επιτροπής του ECOCITY, υποψηφιότητες μπορούν να προταθούν από Επιστημονικά Ιδρύματα και Επιστήμονες με μια απλή ενημέρωση που θα συνοδεύεται από μια αίτηση και περιληπτική περιγραφή του προτεινόμενου επιστημονικού έργου. Θα ακολουθήσει η έξέταση της πρότασης από την Επιστημονική Επιτροπή και η ένταξη ή μη στις υποψηφιότητες.

Για την κατηγορία των Διπλωματικών Εργασιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής και Έκθεση Περιγραφής του προτεινόμενου έργου με βάση σχετικές οδηγίες. Οι υποψηφιότητες των διπλωματικών εργασιών για τα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ αφορούν τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν στα δύο προηγούμενα χρόνια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Μετά την επιλογή των προτεινόμενων υποψηφιοτήτων από τις Επιτροπές Επιλογής Υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να υποβληθεί ο φάκελος της υποψηφιότητας, που πρέπει να περιλαμβάνει:


1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κείμενο 200 λέξεων με την περιγραφή του έργου, ανά συμμετοχή, ώστε να χρησιμοποιηθεί κατά την παρουσίασή του σε περίπτωση διάκρισης.

2. ΕΚΘΕΣΗ: Συνοπτική περιγραφή του έργου ή του προγράμματος που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Η περιγραφή πρέπει να προσφέρει στους αξιολογητές πληροφορίες και στοιχεία για όλα τα κεφάλαια που αναφέρονται στις ενότητες.

3. ΥΛΙΚΟ: Συνοδευτικά υλικά που επιβεβαιώνουν την εφαρμογή, την απόδοση και την απήχηση του αποτελέσματος του έργου, ανάλογα με την κατηγορία (πχ. πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες, γραφήματα, αποδελτίωση αναφορών στο Τύπο, βίντεο, εξώφυλλα εκδόσεων κλπ).

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε CD το οποίο πρέπει να κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στα γραφεία του ΕCOCITY σε τρία (3) αντίτυπα. Ανεξάρτητα από την πορεία, την διάκριση ή όχι της υποψηφιότητας, το υλικό δεν επιστρέφεται και παραμένει στο αρχείο του ΕCOCITΥ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για την αύξηση ή τη μείωση των απονομών για κάθε έτος.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει στο διαδικτυακό τόπο των ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ή/και σε άλλο μέσο ενημέρωσης το υλικό των έργων που κρίνει, βραβευμένων ή μη.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής των φακέλων, για το εμπρόθεσμο της παραλαβής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναφέρεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου. Φάκελοι υποψηφιότητας που θα παραληφθούν ταχυδρομικά μετά την προθεσμία που έχει οριστεί θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Το ΕCOCITΥ δεν φέρει καμιά ευθύνη για την περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των φακέλων κατά τη διαδικασία της αποστολής. Για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας παρακαλούμε να συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και την έκθεση περιγραφής του έργου σας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 • 31 Δεκεμβριου: Καταθεση φακέλου προτεινόμενων υποψηφιοτήτων από τις Επιτροπές Επιλογής Υποψηφιοτήτων για τις κατηγορίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου, Επιχειρήσεων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
 • 15 Μαρτίου: Λήξη προθεσμίας κατάθεσης Φακέλων Υποψηφιοτήτων Επιστήμης και Διπλωματικών Εργασιών
 • Μάρτιος: Αναγγελία υποψηφιοτήτων
 • Απρίλιος – Μάιος: Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από Επιτροπές Αξιολόγησης
 • Ιούνιος: Τελετή Απονομής Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορεί να αποστέλλεται, αν ζητηθεί, μετά την τελετή απονομής πιστοποιητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στο διαγωνιστικό σκέλος, έχουν την ευκαιρία να συνδράμουν με χορηγίες για την πραγματοποίηση του θεσμού. Πληροφορίες για την συνεργασία και τα πακέτα Χορηγιών και Υποστήριξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλ. 210 6196757.